Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2011

Η ΝΕΑ ΕΚΘΕΣΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ!

ΠΑΝΤΕΛΛΗΣ ΜΑΚΚΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
PANTELIS MAKKAS - CONSTRUCTING MEMORY THROUGH THE MOVING IMAGE


H ΝΕΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞ ΜΥΛΩΝΑ ΑΠΟ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ!