Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ!

ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΣΙΓΟΥΡΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ!
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ!