Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017


Το Μουσείο Άλεξ Μυλωνά  Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης σας ευχαριστεί για την υποστήριξή σας και σας εύχεται 
ειρήνη και χαρά για τον καινούργιο χρόνο 2018!!!


The Museum Alex Mylona  Macedonian Museum for Contemporary Art thanks you for your support and wishes you 
a peaceful and joyful New Year 2018!!!