Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019


Ξεναγήσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12:00 & 13:00 με το εισιτήριο της έκθεσης.
Guided tours every Saturday and Sunday at 12:00 & 13:00 along with the ticket of the exhibition.