Τρίτη 21 Μαρτίου 2017

Νέα έκθεση - Anatoly Shuravlev - New exhibition

Νέα έκθεση στο Μουσείο Άλεξ Μυλωνά-Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης από τις 5 Απριλίου, σε συνεργασία με το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης! 
"ANATOLY SHURAVLEV. FUTURE REVISITED" 
Μια απόλυτη εγκατάσταση που αποκαθιστά τη δύναμη της φόρμας και συνδιαλέγεται με τη Ρωσική Πρωτοπορία. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης έργα από τη Συλλογή Κωστάκη του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.
New exhibition at Museum Alex Mylona-Macedonian Museum of Contemporary Art from April the 5th, in collaboration with the State Museum of Contemporary Art!
"ANATOLY SHURAVLEV. FUTURE REVISITED" 
A total installation that restores the power of form and converses with Russian Avant-garde. The exhibition includes original works from the Costakis collection of the State Museum of Contemporary Art.