Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014

Last chance to visit the exhibtion Tama Superflow

Τελευταίο σαββατοκύριακο για την έκθεση Tama Superflow!Ελάτε να φτιάξετε τα δικά σας αποτροπαϊκα φυλαχτά!Η έκθεση  τελειώνει την Κυριακή  26 Οκτωβρίου.
Last chance to visit the exhibtion Tama Superflow!Come and make your own amulets.  The exhibition closes on Sunday October 26.