Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019

Άλεξ Μυλωνά, Ύδρα, 1960, χαλκός σε μάρμαρο, συμμετοχή στη Μπιενάλε Βενετίας 1960
Alex Mylona, Hydra, 1960, copper on marble, participation in Venice Biennale 1960

Ωράριο Αυγούστου | August opening hours

Το μουσείο θα παραμείνει κλειστό από τις 15 έως τις 19 Αυγούστου.
Καλό καλοκαίρι!

The museum will remain closed from 15 to 19 of August.
Have a nice summer!