Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018


2019 Ευχές για ένα Νέο, Συναρπαστικό, Χρόνο!!!!
MOMus_Μουσείο Άλεξ Μυλωνά

2019 Wishes for a New, Exciting, Year!!!!
MOMus_Museum Alex Mylona

Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018

MOMus - Μουσείο Άλεξ Μυλωνά | MOMus - Museum Alex Mylona


Το MOMus, ο Μητροπολιτικός Οργανισµός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης είναι πραγµατικότητα!
Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης και το Μουσείο Άλεξ Μυλωνά ενώνουν τις δυνάµεις τους και συγκροτούν τον µεγαλύτερο νέο φορέα για τις εικαστικές τέχνες στη χώρα. Εκθέσεις και δράσεις µε άξονες τη µοντέρνα και σύγχρονη τέχνη, τη φωτογραφία, τις πειραµατικές τέχνες και τη γλυπτική θα αποτελέσουν το καλλιτεχνικό πρόγραµµα που θα ξεκινήσει σύντοµα. 
Μείνετε συντονισµένοι!

MOMus, the Metropolitan Organisation of Museums of Visual Arts of Thessaloniki is ocially launched!
The State Museum of Contemporary Art, the Macedonian Museum of Contemporary Art, the Thessaloniki Museum of Photography, the Contemporary Art Center of Thessaloniki and the Museum Alex Mylona are joining their forces, comprising the biggest organisation for visual arts in Greece! A new artistic programme of exhibitions and projects based on modern and contemporary art, photography, experimental arts and sculpture will be put in action soon. 
Stay tuned!