Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019


Την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου το Μουσείο θα παραμείνει ανοιχτό από τις 11:00 έως τις 13:00.
On Friday 6th of December the Museum will be open from 11 am to 1 pm.