Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ @MOMus - Μουσείο Άλεξ Μυλωνά / Museum Alex Mylona
• 24.12.19 Παραμονή Χριστουγέννων 11:00-14:00
• 25.12.19 Χριστούγεννα κλειστά
• 26.12.19 Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων κλειστά
• 31.12.19 Παραμονή Πρωτοχρονιάς 11:00-14:00
• 01.01.20 Πρωτοχρονιά κλειστά
• 05.01.20 Παραμονή Θεοφάνεια 11:00-16:00
• 06.01.20 Θεοφάνεια κλειστά

ADJUSTED OPENING HOURS @MOMus - Μουσείο Άλεξ Μυλωνά / Museum Alex Mylona
• 24.12.19 Christmas Eve 11:00-14:00
• 25.12.19 Christmas Day closed
• 26.12.19 Day after Christmas closed
• 31.12.19 New Year's Eve 11:00-14:00
• 01.01.20 New Year's Day closed
• 05.01.20 Epiphany's Eve 11:00-16:00
• 06.01.20 Epiphany holiday closed